S.Zeiberts
Apsaimniekošanas vadītājs -
AS "SEB banka"

AS “SEB banka” sadarbojas ar SIA “ALAN Ltd” no 1996.gada. Ar šī uzņēmuma žalūzijām ir aprīkotas daudzas mūsu filiāles. Dažāda veida žalūzijas un siesta markīzes ATM noēnošanai vienmēr piegādātas atbilstoši bankas prasībām – savlaicīgi un labā kvalitātē. 

Ekspluatācijas laikā žalūziju funkcionalitāte un kvalitāte ir nodrošinājusi labu darba vidi mūsu darbiniekiem un klientiem.

2015-04-27

Edgars Štrauss
Valdes priekšsēdētājs -
SIA "RBSSKALS Būvvadība"

SIA “ALAN Ltd” izgatavoja, piegādāja un uzstādīja aizkarus, aizkarstangas un žalūzijas būvobjektā “Ambulatorās veselības aprūpes centra jaunbūve Kurzemes reģionā, Ventspilī, Raiņa ielā 6/8”.

SIA “ALAN Ltd” projekta realizācijas laikā atbildīgi risināja visus ar projekta izmaiņām saistītos operatīvos jautājumus. Darbi objektā tika izpildīti kvalitatīvi un darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Ekspluatācijas laikā žalūziju funkcionalitāte un kvalitāte ir nodrošinājusi atbilstošu iecerēto un funkcionālo darba vidi. Atzīstam SIA “ALAN Ltd” par godīgu un kompetentu sadarbības partneri.

2014-09-25

Jānis Markulis
Būvniecības depart. vadītājs -
SIA Arčers

SIA “ALAN LTD” no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 15.aprīlim veica objekta “Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē” aizkaru un aizkaru stangu piegādi un montāžu starpstāvos un konferenču zālē.

Darbi veikti saskaņā ar līguma nosacījumiem un atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, augstā – teicamā kvalitātē, veiksmīgi sadarbojoties ar visām iesaistītajām pusēm. Darbi tika pilnībā pabeigti, un nodota visa paredzētā izpilddokumentācija. SIA “ALAN LTD” rekomendējam kā pieredzējušu uzņēmēju un teicamu saradbības partneri.

2014-04-04

 
Kvalitatīva produkcija, veiksmīga pieredze, labs serviss vai izdevusies sadarbība?