Klienta karte

14 dalījušies soc. tīklos

klusti-par-lojalo-klientu3

 

 

Privātuma politika

 

Informācija par personas datu apstrādi

“Mums rūp Jūsu privātums”

Mūsu klientu uzticība ir pats svarīgākais, tāpēc ALANDEKO mērķis ir likt ikviena no mūsu klientiem justies droši, kad runa ir par personas datu izpaušanu. Personas dati ir jebkāda informācija, kas tiek izmantota, lai identificētu indivīdu.

SIA “Alan LTD” garantē, ka veic atbilstošus pasākumus, kas nodrošina lojālo klientu personas datu drošību. Personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, uzņēmuma iekšējai politikai un vadlīnijām.

ALANDEKO galvenā vērtība ir caurskatāmība, lai veidotu patiesi uzticamas attiecības ar klientiem. Tas attiecas arī uz personas datu ieguvi un apstrādi – ikviens klients zina, kā tiek ievākti, uzglabāti un apstrādi personas dati.

Kādus personas datus ievāc ALANDEKO, kāpēc?

– Lai administrētu reģistrāciju

ALANDEKO apstrādā personas datus, lai administrētu klienta reģistrāciju ALANDEKO lojalitātes programmā. Personas datu informāciju ir nepieciešams sniegt, lai ALANDEKO ir iespējams reģistrēt personu lojalitātes programmā. Ja persona  nesniedz nepieciešamo personas datu informāciju, tā nevar piedalīties ALANDEKO lojalitātes programmā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

– Vārds, uzvārds

– Kontaktinformācija – e-pasts un/vai  mobilā tālruņa numurs

Jūsu piekrišana

Skatīt sadaļu “Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?”

Reģistrējoties ALANDEKO lojalitātes programmai, klients apliecina, ka norādītie personas dati ir precīzi un pareizi, un, ka persona  ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Ja persona ir sniegusi neprecīzus datus, tiek nekavējoties ir jāizlabo.

– Lai administrētu dalību

ALANDEKO apstrādā personas datus, lai administrētu klienta dalību ALANDEKO lojalitātes programmā, piemēram, lai sazinātos ar personu, atbildētu uz personas pieprasījumiem, nodrošinātu to, lai personas informācija ir precīza un atjaunināta, nomainītu personas novecojušo ALANDEKO klienta karti ( ja tā nozaudēta, nedarbojas utt.) pret jaunu, lai sazinātos ar personu gadījumos, kad veikalā ir  aizmirsti pirkumi, naudas maks vai, kad ir konstatētas problēmas ar transakcijām.

Saziņai ALANDEKO izmanto gan e-pasta informatīvo ziņojumu, gan tiešo mobilo saziņu.

ALANDEKO izmanto personas mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai sazinātos ar personu steidzamos jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties. Bet galvenokārt, lai sniegtu personai informāciju par ALANDEKO lojalitātes programmu (piemēram, par izmaiņām sistēmā, noteikumos, par šo privātuma politiku, informēšanai par laimestu loterijā u.c.), mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

– Vārds, uzvārds

– ALANDEKO klienta kartes numurs

– Kontaktinformācija – e-pasts un/vai mobilā tālruņa numurs

Mūsu un Jūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu klientiem vislabāko pieredzi

Skatīt sadaļu “Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?”

– Identifikācija

ALANDEKO apstrādā personas personas datus, lai identificētu personu vai saistītu personu ar attiecīgās ALANDEKO klienta kartes lietotāju tajos gadījumos, kad nepieciešams noteikt, vai persona ir tā, par kuru uzdodas, piemēram, ja persona sazinās ar mums, piedalās pasākumā vai akcijā,loterijā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Identifikācijas nolūkā mēs varam apstrādāt personas datus, kas mums jau ir par Jums

– Vārds, uzvārds

– ALANDEKO klienta kartes numurs

– Kontaktinformācija – e-pasts un/vai mobilā tālruņa numurs

Mūsu likumīgā interese un mūsu likumīgais pienākums identificēt personas

Skatīt sadaļu “Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?”

– Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana

ALANDEKO apstrādā personas datus, lai administrētu personalizētos piedāvājumus un citas priekšrocības, piemēram, dalību speciālajos pasākumos, ielūgumus uz speciāliem pasākumiem. ALANDEKO apstrādā personas datus, kas nepieciešami tikai konkrētajai priekšrocībai.

Ja saistībā ar ALANDEKO lojalitātes programmu, ALANDEKO ieviesīs papildu priekšrocības vai piedāvājumus, lūdzot personai sniegt papildu personas datus vai tiks izrādīta vēlme izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, ALANDEKO sniegs personai attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot personas datus vai iepazīstinot ar jauniem nolūkiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

– Vārds, uzvārds

– Kontaktinformācija – e-pasts un/vai mobilā tālruņa numurs

– ALANDEKO klienta kartes numurs

– ALANDEKO klienta kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

Apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Jums ALANDEKO lojalitātes programmas priekšrocības

Skatīt sadaļu “Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?”

ALANDEKO izmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu personalizētus piedāvājumus un citas ALANDEKO lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, ALANDEKO ar speciāliem algoritmiem, analizē personas sniegtos personas datus un personas iepirkšanās transakcijas. ALANDEKO veiktās darbības nerada nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi uz personu.

Piemēram, piešķirot personas ALANDEKO klienta kartei attiecīgo procentuālo atlaides palielinājumu, ALANDEKO balstās uz aprēķinu, kas ņem vērā personas transakcijas summu un iegādātās preces.

Ja persona nevēlas būt par automātiskās lēmumu pieņemšanas, tai skaitā profilēšanas, subjektu, persona nevarat piedalīties ALANDEKO lojalitātes programmā.

– Tiešais mārketings

ALANDEKO apstrādā personas datus, lai nosūtītu tiešā mārketinga informāciju, piemēram, lai nosūtītu personalizēto un attiecīgo informāciju, kā arī piedāvājumus uz personas izvēlētajiem saziņas kanāliem: īsziņas, e-pasts, sociālie tīkli.

Personai jāņem vērā, ka, ja tiek izvēlēts saņemt tiešo mārketingu ar sociālo tīklu palīdzību, ALANDEKO ir tiesīgs izmantot personas mobilā tālruņa numurus vai e-pastu, lai sasniegtu personu sociālajos tīklos.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

– Vārds

– E-pasts

-Mobilā tālruņa numurs

Jūsu piekrišana

Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums tiešo mārketingu.

– Statistiskie un tirgus izpētes nolūki

ALANDEKO apstrādā personas datus, lai sastādītu ziņojumus un statistiku, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu tirdzniecības pakalpojumus. Šajos nolūkos ALANDEKO neapstrādā personas vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši identificēt konkrētu personu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

– ALANDEKO klienta kartes numurs

– ALANDEKO klienta kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

– Informācija par vietām, kur tika lietota ALANDEKO klienta karte

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu likumīgo interesi, sastādot ziņojumus, lai pārraudzītu un izvērtētu mūsu pakalpojumus.

Skatīt sadaļu “Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?”

Kā tiek iegūti personas dati?

– No personas

ALANDEKO apkopo personas sniegtos personas datus, piemēram, kad notiek reģistrācija kā ALANDEKO lojalitātes programmas dalībai, sazinoties ar ALANDEKO.

Personas datu izpaušana

– Pakalpojumu sniedzēji

Lai pildītu saistības pret personu, ALANDEKO nodod  personas datus uzņēmumiem, kas sniedz ALANDEKO pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu. Šie uzņēmumi apstrādā personas datus tikai saskaņā ar ALANDEKO norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt  personas datus.

– Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu juridisko pienākumu, ALANDEKO var nodot personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. ALANDEKO var nodot personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu uzņēmuma juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Kur tiek apstrādi personas dati?

ALANDEKO apstrādā personas datus ES/EEZ. Personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?

Visi no personas iegūtie personas dati tiek glabāti lojalitātes sistēmā tik ilgi, kamēr piedalāties ALANDEKO lojalitātes programmā vai attiecīgajā tās daļā.

Personas tiesības

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir personai virkni tiesību attiecībā uz personas datu apstrādi.

– Piekļuve personas datiem

Personai ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no ALANDEKO, vai ALANDEKO apstrādā ar personu saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko ALANDEKO apstrādā par personu.

– Personas datu labošana

Ja ir pamats uzskatīt, ka informācija par personu ir nepareiza vai nepilnīga, personai ir tiesības lūgt ALANDEKO to izlabot.

– Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl ALANDEKO apstrādā personas datus, pamatojoties uz personas piekrišanu, personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

– Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

Personai ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Persona varat atrakstīties no tiešā mārketinga sazinoties ar ALANDEKO pārstāvjiem – marketings@alan.lv.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, personai ir arī šādas tiesības.

– Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Personai ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādā ALANDEKO, pamatojoties uz ALANDEKO likumīgajām interesēm, tomēr ALANDEKO turpinās apstrādāt personas datus pat tad, ja būs iebildums pret to, ja ALANDEKO būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu ALANDEKO.

– Izdzēšana

Noteiktos apstākļos personai ir tiesības lūgt ALANDEKO dzēst  personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa ALANDEKO saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu ALANDEKO.

– Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos personai ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Jāņem vērā, ka gadījumā, ja persona pieprasa, lai personas datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt personas dalību ALANDEKO lojalitātes programmā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, personai jāiesniedz rakstveida iesniegumu ALANDEKO.

– Datu pārnesamība

Personai ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko persona ir sniegusi ALANDEKO, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, personai jāiesniedz rakstveida iesniegumu ALANDEKO.

Ar ko persona var sazināties, ja radušies kādi jautājumi?

Ja personai rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar ALANDEKO.

Ja persona nav guvusi apmierinājumu ar saņemto atbildi, personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

Par personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

SIA ALAN LTD, reģ. Nr. 4000301934 ,

Juridiskā adrese: Grenču iela 1a, Rīga, LV-1029

Tālruņa numurs: +371 67062929

E-pasts: klienti@alan.lv

Videonovērošana
Interjeram