A.Peškovs

18 dalījušies soc. tīklos

Laika posmā no 2009.gada jūlija līdz 2010.gada aprīlim SIA “ALAN Ltd” Nordea bankas rīkotajā cenu aptaujā “Žalūziju piegāde un uzstādīšana Nordea banka Finland Plc Latvijas filiāles vajadzībām” ietvaros veica žalūziju piegādi un uzstādīšanu K.Valdemāra iela 62, Rīga.

Nordea banka Finland Plc Latvijas filiāle apliecina, ka savu darbu SIA “ALAN Ltd” veica atbilstoši noslēgtajam līgumam, kvalitatīvi un paredzēto termiņu ietvaros, kā arī novērtē SIA “ALAN Ltd” profesionalitāti darbu izpildē.

2010-10-14

M.Justs
G.Važa