M.Justs

15 dalījušies soc. tīklos

2010.gada novembrī ar SIA “ALAN Ltd” tika noslēgts līgums par aizkaru, aizkaru stangu un žalūziju piegādi Varakļānu kultūras namam.Piegādātās preces bija ar atbilstošu kvalitāti un piegādes termiņi samērīgi. Līguma izpildes laikā uzņēmējs apliecināja savu uzticamību, ievērojot visus līguma punktus un piegādi veicot noteiktā laikā.

Pašvaldība atzinīgi vērtē sadarbību ar SIA “ALAN Ltd” un rekomendē to citiem partneriem.

2011-10-24

A.Perekrests
A.Peškovs