Jānis Markulis

20 dalījušies soc. tīklos

SIA “ALAN LTD” no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 15.aprīlim veica objekta “Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē” aizkaru un aizkaru stangu piegādi un montāžu starpstāvos un konferenču zālē.

Darbi veikti saskaņā ar līguma nosacījumiem un atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, augstā – teicamā kvalitātē, veiksmīgi sadarbojoties ar visām iesaistītajām pusēm. Darbi tika pilnībā pabeigti, un nodota visa paredzētā izpilddokumentācija. SIA “ALAN LTD” rekomendējam kā pieredzējušu uzņēmēju un teicamu saradbības partneri.

2014-04-04

 
Edgars Štrauss
Jānis Pundurs