Jānis Pundurs

12 dalījušies soc. tīklos

SIA “ALAN Ltd” izgatavoja, piegādāja un uzstādīja alumīnija fasādes žalūzijas objektā “Viesnīcas ēkas – viesu nama būvniecība Jūrmalā, Dzintaru prospektā 34”.

SIA “ALAN Ltd” projekta realizācijas laikā operatīvi risināja visus neskaidros jautājumus. Uz objekta nodošanu iesniedza visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, t.sk. lietošanas instrukcijas žalūziju ekspluatācijai. Darbi objektā tika izpildīti kvalitatīvi un Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā.

2013-10-10

Jānis Markulis
E.Balševics